Menu Close

HOMEPAGE

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สถานศึกษาอาชีวศึกษานำร่องการปฏิบัติ (Performance Agreement : PA)
slider3
slider2
slider1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

83 ปี ขุมทรัพย์ทางปัญญา

“มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์”

Thonburi Vocational College Digital 5.0

Highlights

ข่าวสารและกิจกรรม

ระเบียบการแต่งการนักเรียนนักศึกษา

โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ

วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

แนะแนวอาชีพ / จัดหางาน / ทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครงาน