ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วัน พฤหัส ที่ 7 มกราคม 2564, เวลา 16:50 น. 473 ครั้ง นายวีระโชติ

ดาวน์โหลดเอกสาร