Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินที่มีความประพฤติดี – ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาและสนับสนุนนโยบายด้านการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะทางวิชาชีพในการพัฒนาประเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินที่มีความประพฤติดี – ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาและสนับสนุนนโยบายด้านการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะทางวิชาชีพในการพัฒนาประเทศ หากท่านมีความประสงค์จะมอบเงินทุนการศึกษา ติดต่อมอบเงินทุนด้วยตนเองที่งานการเงินหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ ชื่อบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เลขที่ ๐๔๖-๐-๕๖๕๒๗-๓ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดแบบบริจาคมอบเงินทุนการศึกษาและส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อออกใบเสร็จ https://drive.google.com/drive/folders/1PFP1v9UXT8f23CDJR2DMb4WATM5vve5u?usp=sharing

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธีครอบครู ประจำปีการศึกษา 2565

ศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธีครอบครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 07.39 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี หมายเหตุ : ศิษย์เก่าเข้าบริเวณวิทยาลัยฯได้หลัง 12.00 น. หรือประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีติดต่อครูประจำสาขาวิชาของตนเอง และโปรดแต่งกายสุภาพ

เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ http://www.royaloffice.th

พบกับคุณครูวันใหม่และพี่ๆศิลปกรรม อาชีวธนฯ… พาชมนิทรรศการ ART PROJECT EX 2022 และการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพศิลปกรรม

พบกับคุณครูวันใหม่และพี่ๆศิลปกรรม อาชีวธนฯ… พาชมนิทรรศการ ART PROJECT EX 2022 และการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพศิลปกรรม เจอกันทาง FACEBOOK LIVE : FB คุณครูวันใหม่เจ้าหญิงแห่งวงการครูศิลปะ ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มไลฟ์ ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวนภสร จุลกาญจน์ นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ : Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวนภสร จุลกาญจน์ นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ : Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน รวมถึงผลงานของ นางสาวสุดา ใจบุญ และนางสาวสุจิตรา จินวงศ์ นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการถ่ายภาพฯ ที่ได้รับการจัดแสดงร่วมในนิทรรศการภาพถ่ายฯ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร…

อาชีวะธนบุรี เปิดนิทรรศการ “ART PROJECT EX 2022”

อาชีวะธนบุรี เปิดนิทรรศการ “ART PROJECT EX 2022″วันนี้ (17 ก.พ. 2565) เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “ART PROJECT EX 2022” ภายใต้โครงการจัดแสดงนิทรรศการ โครงการงานศิลป์ ปีการศึกษา 2564 โดยคณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ซึ่งมีดร.นิติ…

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ART PROJECT EX 2022”

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ART PROJECT EX 2022” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ C13 ART SPACE คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 กรุงเทพมหานคร (MRT CHARAN 13…

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง

#วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน # วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6) บรรจบกันทั้ง 3 คราว ได้แก่# ทรงประสูติ เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ…

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถอนศาลพระภูมิ ในเวลา ๐๗.๓๐น. และตั้งศาลพระภูมิ เวลา ๐๘.๐๐น.

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถอนศาลพระภูมิ ในเวลา ๐๗.๓๐น. และตั้งศาลพระภูมิ เวลา ๐๘.๐๐น.ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลพระภูมิ ด้านหน้า วิทยาลัยฯ

กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธีครอบครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธีครอบครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี