Menu Close

Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 8/2565

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

แฟชั่นและสิ่งทอ | Chotivat Open House 2022

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัล Popular Vote การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หัวข้อ Re – Fashion Creative ในงาน CHOTIVAT OPEN HOUSE เปิดโลกกิจกรรม 2022 วันที่ 17 ธันวาคม…

คหกรรมศาสตร์ | Chotivat Open House 2022

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศพร้อมถ้วยรางวัล การประกวดทักษะประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ การจัดช่อดอกไม้เเบบไทย Thai style creative Bouquet ระดับอุดมศึกษา เเละประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในงาน CHOTIVAT OPEN HOUSE เปิดโลกกิจกรรม 2022 วันที่ 17 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรือจ้าง สร้างศิษย์ | ครูอรุณ สุทธิวิไล

“เรือจ้าง สร้างศิษย์” นักเรียน นักศึกษา คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ คุณครูอรุณ สุทธิวิไล ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ ลานศิลป์ คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) อาคาร…

สถานศึกษาปลอดบุหรี่ 7 มาตรการลดนักสูบหน้าใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ขับเคลื่อน 7 มาตรการลดนักสูบหน้าใหม่ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รับมอบป้ายสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย จากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ในที่ 7 กันยายน 2565 ณ ลานโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

TO BE NUMBER 1 | 2565

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดกิจกรรมสนับสนุนTo Be Number One ในสถานศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมและการประกวด ได้แก่ 1. การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย-หญิง 2. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย-หญิง 3. การประกวดเต้น Cover Dance ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ลานโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

การเปิดประชุมอวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 2565

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ปีการศึกษา 2565 ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนจากวิทยาลัยฯ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมในครั้งนี้ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล…

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการแข่งขัน 2 รายการ คือ 1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และ2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่มแบบ Classic bartender ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยผูกพัน 2565

“ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยผูกพัน” งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะท่านผู้บริหาร ครู นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมุทิตาจิตในครั้งนี้ โดยพิธีจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ลานโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้…