Menu Close

Author: admin

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา- เจ้าหน้าที่งานธุรการ 3 อัตรา- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง) 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพื่องานนวัตศิลป์ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

“สาขางานนวัตศิลป์” สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปวส. ปีการศึกษา 2565

“สาขางานนวัตศิลป์” สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปวส. ปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้ สาขางานนวัตศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ เกิดจาก “การพัฒนาหลักสูตรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” โดยการนำศาสตร์ด้านศิลปกรรมและบริหารธุรกิจมาผนวกเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นรายวิชาใหม่สุดสร้างสรรค์ เช่น หลักการออกแบบนวัตศิลป์ นวัตศิลป์ดิจิทัล ธุรกิจนวัตศิลป์ นวัตศิลป์เชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ สนใจสมัครได้ที่ : shorturl.at/hAKW4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 08 9476 1941…

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม (อาคาร ๖ และอาคาร ๗)

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม (อาคาร ๖ และอาคาร ๗) วิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒) เอกสารดาวน์โหลด