Menu Close

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนายวิวัฒน์ สอาดทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ในการแข่งขันทักษะฯ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564