Menu Close

“สาขางานนวัตศิลป์” สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปวส. ปีการศึกษา 2565

"สาขางานนวัตศิลป์" สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปวส. ปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้ สาขางานนวัตศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ เกิดจาก "การพัฒนาหลักสูตรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก" โดยการนำศาสตร์ด้านศิลปกรรมและบริหารธุรกิจมาผนวกเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นรายวิชาใหม่สุดสร้างสรรค์ เช่น หลักการออกแบบนวัตศิลป์ นวัตศิลป์ดิจิทัล ธุรกิจนวัตศิลป์ นวัตศิลป์เชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ สนใจสมัครได้ที่ : shorturl.at/hAKW4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 08 9476 1941 (อ.วันใหม่)