Menu Close

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีสาธิตอาหารไทย ขนมไทย และการแสดงงานศิลปหัตกรรม การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

6 มิถุนายน 2565, ห้องแกรนด์ บอลลูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ / สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 APREMC II โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ นำผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีจากประเทศต่าง ๆ 20 ประเทศ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 350 คน โดยผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลง

รูปภาพบรรยากาศทั้งหมดภายในงาน : https://drive.google.com/…/1bgm8Ti9hrj_gJP-2jMgDMFEYI…