Menu Close

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี…ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะ ทักษะพื้นฐาน และอวท. ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564