Menu Close

พัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้า Fix it Center 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีออกบริการชุมชนในกิจกรรม "พัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าในชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร" ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปี 2565