Menu Close

ด้วยรักแห่งแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีออกร้านจัดจำหน่ายอาหารในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 "ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation"

ในโอกาสนี้ ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และท่านสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเยี่ยมให้กำลังใจในการออกร้านจำหน่ายอาหารของนักเรียน นักศึกษาในงานนี้ด้วย

กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณวัดราชนัดดารามวรวิหาร เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ