elearning

30-1-57 

sar_j

bic_j

210

25560 2

20110025_11111517170548

20110025_11111517170615

20110025_11111517170617

kys

ppp

209

 asean-flag-1

learn15
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบเทคโนโลยี
 

สถิตเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้169
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้335
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้788
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2307
mod_vvisit_counterเดือนนี้4622
mod_vvisit_counterเดือนก่อน12538
mod_vvisit_counterทุกวัน745928

ออนไลน์ (20 นาทีที่แล้ว): 4
Your IP: 54.160.185.43
,
แสดงวันที่ / เวลาขณะนี้
ข้อมูลแผนงบประมาณฯ ประจำปีการศึกษา 2556

                         การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต

ที่

งบรายจ่าย

ผลผลิต

ปวช.

ผลผลิต

ปวส.

ผลผลิตระยะสั้น

ผลผลิตผลงานวิจัย

เพื่อสนอง

องค์ความรู้

ผลผลิตผลงานวิจัย

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

รวม

1

งบบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

- เงินเดือน

 

30,000,000

 

 

 

30,000,000

 

- เงินวิทยฐานะ

 

2,800,000

 

 

 

2,800,000

 

- ค่าจ้างประจำ

 

2,000,000

 

 

 

2,000,000

 

- ค่าตอบแทนพนักงานข้าราชการ

 

360,000

 

 

 

360,000

 

- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนรายเดือน)

 

 

 

 

 

 

 

- ค่าครองชีพ

 

420,000

 

 

 

420,000

 

รวม

 

35,580,000

 

 

 

35,580,000

2

งบดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2,850,000

 

366,700

 

 

3,216,700

 

- ค่าสาธารณูปโภค

 

1,100,000

 

 

 

1,100,000

 

รวม

2,850,000

1,100,000

366,700

 

 

4,316,700

3

งบลงทุน

 

 

 

 

 

 

 

- ครุภัณฑ์

 

 

 

 

 

 

 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

3,000,000

 

 

 

3,000,000

 

รวม

-

3,000,000

-

-

-

3,000,000

4

งบอุดหนุน

 

 

 

 

 

 

 

- การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,321,400

5,105,660

 

 

 

11,427,060

 

- สิ่งประดิษฐ์

 

 

 

 

30,000

30,000

 

- อื่น ๆ (โครงการ)

 

 

 

 

 

 

 

รวม

6,321,400

5,105,660

 

 

30,000

11,457,060

5

รายจ่ายอื่น

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการ .......

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

9,171,400

44,785,660

366,700

-

30,000

54,353,760