elearning

30-1-57 

sar_j

bic_j

210

25560 2

20110025_11111517170548

20110025_11111517170615

20110025_11111517170617

kys

ppp

209

 asean-flag-1


แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบเทคโนโลยี
 

สถิตเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้44
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้466
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้44
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3372
mod_vvisit_counterเดือนนี้15037
mod_vvisit_counterเดือนก่อน13734
mod_vvisit_counterทุกวัน661239

ออนไลน์ (20 นาทีที่แล้ว): 5
Your IP: 54.87.107.232
,
แสดงวันที่ / เวลาขณะนี้
ข้อมูลแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

หลักสูตรที่เปิดในวิทยาลัยปีการศึกษา 2556  มี  2 ระดับ คือ
1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตร 3 ปี รับจากผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ทั้งชายและหญิง เปิดสอน 3 ประเภทวิชา
• ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ 
       การบัญชี
       การขาย
       คอมพิวเตอร์
       การเลขานุการ
       ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

•  ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรม
     คหกรรมศาสตร์  (งานคหกรรมการผลิต)
     อาหารและโภชนาการ 
     อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
     ผ้าและเครื่องแต่งกาย (งานออกแบบเสื้อผ้า)

•  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาศิลปกรรม 
     ศิลปกรรม
     วิจิตรศิลป์
     ออกแบบ
     เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตร 2 ปี รับจากผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   เข้าศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งชายและหญิง เปิดสอน 3 ประเภทวิชา

•   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาการบัญชี
    สาขาวิชาการตลาด
    สาขาวิชาการเลขานุการ
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 

• ประเภทวิชาคหกรรม 
    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

        สาขาวิชาการโรงแรม 

•  ประเภทวิชาศิลปกรรม
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีในนามของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง)