วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
การประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 09.00 – 10.30 น.
1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เวลา 10.45 – 12.15 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2561
การประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
2.1 สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.