วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นำโดยผู้อำนวยการ ดร.กฤติญา หวังหอม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

You are here:
Go to Top