วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมกับ บริษัทเอก-ชัย ดีสทวิบิวชั่น ซิสเต็ม ในนาม ”โลตัส” จัดกิจกรรมแนะแนวการออกฝึกงาน เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

You are here:
Go to Top